Sunday, January 13, 2008

Uppgift 4 Trädet

Sammanställning om ditt träd.
Bränn på cd eller lämna in ditt usb-minne (3 v.).