Sunday, January 28, 2007

Bokrecension Intetkulturella..

Läser just nu boken interkulturella perspektiv av Hans Lorentz och Bosse Bergstedt: 2006

På sidorna 33 och 116 har författarna kopierat några rader ur sin egen text som beskriver den språkliga vändningen eller rättare sagt fyllt ut boken med samma text. Dåligt.

"Den beskrivs av Jörgensen (2004) som en upptäckt av att förhållandet mellan språkliga begrepp och det de hänvisar till är långt mer komplicerat än vad man hittills hade föreställt sig. Följden blev att man började ifrågasätta förhållandet mellan å ena sidan de vetenskapliga begreppen och teorierna som alltid är inordnade i språket och å andra sidn den verklighet de säger sig beskriva och förklara."

Sidan 129
"Nästa och sista stadiet i utvecklingen mot interkulturell kompetens kallas för bildning - integration. Det är själva integrationen och integrationens individuella utveckling som utgör skillnaden mellan interkulturell medvetenhet och interkulturell kompetens. Med andra ord så står en lyckad integration av interkulturell medvetenhet för interkulturell kompetens."

Vilken hemsk svår bok att läsa och den är en av huvudböckerna om jag förstått det rätt.

Thursday, January 25, 2007

Södertörns högskola 2003

Hittade t.o.m. en text som berör Sh:

"Med intekulturalitet menar vi att utveckla ett förhållningssätt som omfattar ömsesidig nyfikenhet och ökad förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt, värdegrunder, livsformer och maktbefogenheter. Detta sker i undervisning, forskning, administration och sociala aktiviteter."

Interkulturella perspektiv
H. Lorentz
B Bergstedt
2006

Tuesday, January 23, 2007

Förbättring

Jag tycker det är tråkigt att vi fick en lista med kurslitteratur utan ISBN Nr.

Jag tycker det är tråkigt att vi fick veta att skolan har en pub, men ingen sa något om ett existerande pentry.

Jag tycker det är tråkigt att adjunten ställer en fråga som besvaras av en student som sedan inte får någon feedback om studenten svarat rätt eller fel, adjunten väljer hellre att forsätta fråga ut studenterna.

Skoldag 1 -lärarutbildningen

22/1 Skoldag 1 -lärarutbildningen

Kl. 8.00 började intro-lektionen på utbildningens första dag. Hassan Sherif var en glad uppmuntrande allvarlig adjunt -pedagogiker som har stor förståelse att det finns olika individer som förstår, tolkar och gör saker och ting alla på sitt eget sätt. Kl. 9.00 en kvarts paus.

Kl. 10.00 ville rektorn hälsa oss välkomna i Aula. Vilken aula! Vilken utsikt! Två programvärdar en hon och en han presenterade olika personer upp till scenen, t.o.m. Södertörns musikkör uppträdde och uppmanade oss nya till att joina dem.

Kl. 11.00 tog det roliga välkomnandet slut och klassen splittrades, vissa gick till Studentkåren för att få sitt S-kort, några stack till biblioteket för att låna hem lite kurslitteratur, andra gick till receptionen för att få ut sitt kort och användarnamn och lösenord vilket jag observerade, men istället blev jag hänvisad till bibliotektets hjälpdisk. -Eh? Märkligt att jag skulle hämta ut sådan viktig hemligstämplad info som på ett bibliotek.

Efter att ha sprungit runt skolan och in och ut ur alla skolbyggnaders huvudentréer började jag bli yr av hunger. Jag åkte hem och fyllde på med bränsle för att sedan snabbt åka in till stan, tänkte jag, men efter att ha letat förtvivlat efter kurslitteraturen på Stockholms alla bibliotek, insåg jag att jag var tvungen att åka tillbaka till skolan för att avsluta det jag hade påbörjat: Letandet efter kursböcker och att hinna registrera mig innan lärarnas utbildningsexpedition stängde för dagen.

Det visade sig att jag hade blivit registrerad efter att jag lämnat in kvittot för terminsavgiften. Då återstod det att hitta ett pentry -om det fanns i huset. Södertörns högskola verkar inte tycka att mat är något viktigt, men jag får spana och försöka hitta något litet café. Fy, bara tanken på att leva på smörgåsar i 3,5 år gör att jag tappar 3 kg redan här och nu. Jag kommer att få det svårt att koncentrera mig, känna av tröttheten och orkelösheten samt åka dit på ett antal spänningshuvudvärk och gå ner till 45 kg, för att inte tala om vilken missbrukare av huvudvärkstabletter jag kommer att bli.

Japp, jag ser verkligen fram emot den teoretiska lärarutbildningens alla hinder och utmaningar på Södertörns högskola i Flemingsberg år 2007.