Friday, October 20, 2006

onsdag, september 27, 2006Oj! Nu känns det som om jag tagit vatten över huvudet. Det går verkligen i uppförsbacke.

Jag har läst delar ur boken "Concurrent comics" av Mikael Kindborg som jag fått låna av min handledare, Jacob Tholander, som berättar hur barn, 10-11 år, gör enklare lärspel med hjälp av serie-strips i skolan.

Men att komma på de rätta frågorna som ska stödja min huvudfråga: I huvudet på ett barn -Hur tolkar barn lärspel? är svårare än jag trodde.
Det är dags att kalla på kavalleriet.posted by Linda at onsdag, september 27, 2006 1 comments

tisdag, september 26, 2006Frågor Typer av tolkningsfrågor-bottnar i egen tveksamhet-har betydelse-är klart formulerade-är väl avgränsade

Frågor till lärarnaTolkar barnen lärspelen som vilket lekspel som helst? elelr förstår de attNär används lärspelen i skolan?Hur ofta används lärspel i undervisningen?Vilket kön sitter mest vid datorerna?Tycker du som lärare om att man har lärspel i undervisningen?Objekt tecken somBarn med lägre kunskap, förstår de skolämnena bättre med hjälp av lärspel?
1. Hur ska barn förstå och anv ett lärospel baserat på kunskap, erfarenhet och andra info.källor?
2. Berikar lärspel barns kreativitet?3. Bidrar lärspel till stimulans?4. Förstår barn 9-11 år att lärspel ska berika kunskapen hos dem?5. Får barn en djupare förståelse för ämnet de läser?6. Tolkar barnen lärspelen som en parallell kunskapskälla till böcker?7. Får barnen en bättre bild av ämnet/ mattetalen?8. Förstår barnen förhållningssättet mellan orsak och verkan i lärspelen?9. Hur många barn klara sig ensamma vid datorn eller behöver alla hjälp ungefär lika mycket?10.
Frågor till barn 9-11 år på Viggbyskolan i Täby.
1. Tycker ni om lärspel och varför?2. Blir ni klokare? Känner ni er smartare?3. Om ni hade gjort ett spel hur hade det sett ut då?3b. Vad hade lärspelet handlat om?4. Tror ni att ni klarar av proven i skolan5. Förstår ni att det röda betyder farligt?6. Tycker ni att ni får tillräckligt med hjälp? Måste ni fråga läraren väldigt mycket?7. Klarar ni er själva?8. Om ni inte förstår hur man ska göra i spelet, vad gör ni då?9. Finns det något som ni inte förstår? Något som ni brukar fastna på, tex att räkna ut ett tal? Rättstavning?10. Saknas det något i spelet som ni kan tänka er att förbättra?11. Tycker ni att det här är ett bra spel? Varför?12. Skulle ni kunna tänka er spela det om och om igen?posted by Linda at tisdag, september 26, 2006 0 comments
Handledning fredag 22 sep
Handledare: Jacob Tholander
Fråga: I huvudet på ett barn -Hur och vad tolkar barnen i ett lärspel?
EmpiriGrundskola i Täby.Intervjuer och uppföljningsfrågor.posted by Linda at tisdag, september 26, 2006 0 comments
torsdag, september 21, 2006Knep för att precisera sökningen
* Ersätter ett eller flera tecken, oavsett vilka de är? Ersätter ett tecken oavsett vilket det är" " Orden inom " " måste återfinnas i exakt samma följd på webbsidan.
( ) Grupperar ord+ Plustecken före begynnelsebokstaven som måste förekomma på webbsidan.- +hare +påsk -smällare betyder att inga påsksmällare dyker upp på webbsidan.
AND ordet före och efter villkoret måste finnas på webbsidan.NOT Ordet efter villkoret får ej komma på webbsidan.OR Minst ett av orden före el efter villkoret måste finnas på webbsidan.NEAR Orden på båda sidorna om villkoret måste återfinnas i närheten av varandra.
url:ordet Hittar de url-adr med "ordet"titel:pedagogiktext:barnaudio:edutainmentmedia:kungsfiskareposted by Linda at torsdag, september 21, 2006 0 comments

Em Me Te Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska erfarenheter är erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska resonemang eller liknande, utan på verkliga erfarenheter, undersökningar och experiment.

Metod är tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att få fram data i forskningsprocessen.
Teori - Vetenskapliga teorier. Dvs en mängd av påståenden grundade på någon vetenskaplig metod som utgör en förklaringsmodell för fenomen och fakta inom specifikt område. / susning.nuposted by Linda at torsdag, september 21, 2006 1 comments
Forskningsfrågan I huvudet på ett barn -Hur uppfattar och tolkar barn lärspel?Tema: Barn, datorer, lärspel, inlärning.

Möjlig syftesformulering/tema för uppsatsenSyftet med denna uppsats är att undersöka hur barn uppfattar och tolkar informationen i lärspel som de sedan ska omvandla till kunskap. Eftersom kunskap är något som lärts in kan för mycket information göra så att inlärningen försvåras (Hagman 2000:1). Mycket ska läras in och det med hjälp av endast hörsel- och synintrycken från bildskärmen. Att förstå barnens sätt att se på lärspel; hur de tolkar, uppfattar och hur de löser övningarna. Är det uppenbart för barnen hur de ska göra? Hur bra förstår barnen övningsexemplaren på bildskärmen utan att läraren är där och förklarar? Vuxna måste lära sig hur barn tänker, tolkar och registrerar information från olika medier för att undervisningen ska bli så effektiv som möjlig, och för att kunna göra det måste vi fira oss ner till barnens nivå.

Jag kommer inte att ge en heltäckande bild av alla de nio årskurserna i grundskolan. Utan riktar uppsatsen mot barn 9-12 år eftersom de innehar mer kunskap i skrivning, läsning och matematik än barn i 7-8 år som precis börjat grundskolan. Dessutom har mellanstadiebarnen mer erfarenhet från vardagslivets rytm och de äldre barnen 13-15 år har inget större behov att känna och experimentera (Gardner 1998).

Presentera vad som kan vara möjlig/rimlig teoriPåståenden grundade på en vetenskaplig metod.Kommer att först och främst beskriva barnens, både flickor och pojkars kognitativa utveckling, motorik, kreativitet och viljan att sitta vid datorn. Se om åldern har någon betydelse i form av självständigt arbete såväl i grupp (2-3 barn) vid datorn.
Presentera vad som kan vara möjlig/rimlig metodJag kommer att undersöka forskarrapporter, böcker och visuella medier om ämnet barn, datorer, lärspel, pedagogik, inlärning. Rikta mig in på material från lärarutbildningen. Möjligtvis höra mig för hur datorn fungerar bland skolbarnen på låg- och mellanstadiet. Sammanfatta och redogöra om barns tolkning- och inlärningsförmåga av lärspelen.

Presentera vad som kan vara möjlig/rimlig empiriDet emipiriska materialet som kommer att undersökas kommer att bestå av texter, artiklar, rapporter, iakttagelser.posted by Linda at torsdag, september 21, 2006 5 comments

Cyborgs & E-hem Cyborg - att uppgradera människor med digitala artefakter
möjlig syftesformulering/tema för uppsatsenpresentera vad som kan vara möjlig/rimlig teoripresentera vad som kan vara möjlig/rimlig metodpresentera vad som kan vara möjlig/rimlig empiriposted by Linda at torsdag, september 21, 2006 0 comments About Me Name:Linda Location:Stockholm View my complete profile
LinksGoogle News Edit-Me Edit-Me Previous PostsOj! Frågor Handledning Knep Em Me Te Forskningsfrågan Cyborgs & E-hem Såld Lärspel C-uppsatsen Archivesseptember 2006