Sunday, March 23, 2008

Bokrec Leif & Kieran

Triviala irrelevanta kursplaner och primitiva kunskapsprover och brist på engagemang är hur Egan Kieran beskriver skolorna idag. Lösningen ligger kring en ny teoriutbildning.
Leif Strandberg..

Olika förförståelser, somatisk, mytisk filosofisk
Egans utbildningsteori
Koder
Socialisation
De stora tänkarna Platon Sokrates Rousseau Dewey
Språk