Friday, December 21, 2007

T1 Frågor 1-6

Hemtentan del 1 Rymden
Frågor, 2, 5, 6
Inlämning - 8 jan. 2008
Max en sida per fråga

LP73
Södertörns högskola
Lärarutbildningen med interkulturell profil, 210p
Natur, språk & kultur, A1, ht07
Delkurs: Tema Rymden
8 januari 2008
Kursledare: Marie Wallum

Hemtenta, del 1
Huvud- och underfrågor om
astronomi


1. Månfaser.
http://www.islamguiden.com/moon/moonframe.html

2:1 Hur rör sig himlakropparna jorden, solen och månen? Hur roterar de runt sig själva, och hur snurrar de runt varandra.

Ur ett moturs-snurrande gasmoln föddes den stora smällen Big Bang. Små materialmängder sköts därför ut åt olika motsols-snurrande riktningar. Detta moturs-snurrande material blev så småningom grunden för bildandet av himlakropparna, och orsaken till att planeterna och deras månar snurrar moturs runt solen och runt sina egna axlar. Men alla planeter snurrar inte moturs. Venus, Uranus och Pluto snurrar medurs runt sin egen axel. Orsaken är okänd, men astronomer misstänker att en kollision eller en växelverkan mellan planeterna ägt rum för mycket länge sedan.
Solens gravitation (dragningskraft) är det som gör att planeterna håller sig kvar i sina banor runt solen. De flesta himlakropparna rör sig moturs runt sin egen axel, dessa är solen, merkurius, jorden, mars, saturnus, jupiter, neptunus och planeternas månar. Planeternas månar hålls i sin tur kvar i sina banor av planeternas gravitation.


2:2 Vilka tidsbegrepp år, årstid osv kommer från dessa rörelser?

Det tar jorden ett år = 365 dagar att fullborda ett helt varv runt solen. När jorden roterat 360 grader d.v.s. fullbordat ett varv runt sin egen rotationsaxel, har ett dygn gått.
Vinter- och sommarhalvår får vi tack vare jordaxelns lutning mot solen. När jordaxel på det norra halvklotet lutar mot solen får vi sommar, och när jordaxeln lutar från solen får vi vinter. Se fråga 6.


2:3 Vilken typ av himlakroppar är solen, jorden och månen, och vad skiljer dem åt?

Solen är en stjärna, ett stort gasklot bestående av väte och helium, mest vätgas. Solen är vår galax vintergatans stora stjärna.
Innan jorden bildades bestod vår planet av ett gasmoln. Med tiden fick vår planet en fast form med en het insida och en kall jordskorpa.
Månen föddes när vår jord var nästan färdigbildad. En del löst flygande materia kolliderade med jorden och materian från dessa båda himlakropparna bildade en klump som fångades av jordens gravitation. Sedan dess har månen roterat runt jorden. De himlakroppar som kretsar kring en planet kallas månar. Jordens måne består av kropp av sten och en granitklädd skorpa. I månens centrum tror astronomerna att det finns en kärna av metall (http://www.observatoriet.kva.se/).


2:4 Vad är månförmörkelse samt..

När jorden befinner sig mellan solen och månen sker en månförmörkelse. Jordens skuggar då en del av månen som får en rödaktig ton.

..solförmörkelse?

Händelsen sker när månen befinner sig mellan solen och jorden. Månens kropp täcker solskivan och orsakar en solförmörkelse. Från jorden ser månen ut som en svart rund skiva och det enda man ser av solen är en ljusskimrande cirkel runt den svarta månskivan.3 & 4. Hitta planeter, stjärnbilder. Namn, datum, väderstreck.
30 dec. 2007

Stjärnbilder
Cassiopeja - Polcirkeln
Cepheus - nv
Kusken - Ö
Kräftan -
Lilla Hunden (Procyon)
Orion bälte - s - www
http://www.astrokonsult.se/4ab312b3-e04b-4eaa-82cb-5875b8c2a222-29.html
Pegasus - sv
Plejaderna - sv
Stora björnen [Karlavagnen] - Norr

Stjärntecken
Tvillingarna - Ö
Oxen - sv

Stjärnor
Aldebaran, Capella, Procyon, Rigel ,Sirius [Orion] - Ö
Procyon [Lilla Hunden] - Ö
Stjärnfall - V

Planeter

(Mars) 01.00
Saturnus [Kräftan]
Jupiter [Oxen] - http://www.astrokonsult.se/90ab1afc-d10f-4752-b71c-402b64fd8b69-29.html

5:1 Vad menas att vara född i ett visst stjärntecken?

Allt eftersom jorden går sin bana runt solen, går solen ett varv på himlen genom alla de stjärnbilder vi ser just då vid den tidsperioden. Solens bana över himlen kallas ekliptikan. De stjärnbilder som ekliptikan går genom kallas zodiaken. Att vara född i ett visst stjärntecken betyder att solen befinner sig just i ditt stjärntecken den födelsedagen du föddes.

5:2 Hur kommer det sig att de flesta inte är födda i det stjärntecken som står i veckotidningarnas horoskop?

Det som dåtidens astronomer skådade för mycket länge sedan, hur solens bana över himlen tog sig från stjärnbild till stjärnbild stämmer mycket dåligt med det vi ser idag. Solen befinner sig inte i samma stjärntecken idag som då. Detta på grund av att solen och månen drar i jordens rotationsaxel så att en viss kontinuerlig förskjutning sker. Den här bilden av verkligheten brys sig inte astrologen om. Därför får du en felaktig bild av det horoskop du verkligen är född i.


5:3 Vad är skillnaden mellan astronomi och astrologi?

Medan astronomer går den vetenskapliga vägen, mäter , väger och gör fysiska, kemiska och matematiska beräkningar om livsförhållandena i rymden, går astrologerna den skrockfulla vägen. Det som står i dagens horoskoper är förutom en massa påhitt om öde och framtid även en feltolkning av stjärntecknena i zodiaken. Därför ska man ta det som skrivs i horoskoperna med en stor nypa salt.
http://www.astrokonsult.se/f59a40eb-cc94-498f-a64f-326e865275f2-29.html


6:1 Vad har vi för årstider? Gör ett så utförligt svar du kan och rita gärna bilder som förtydligar. Gå sedan in på följande länk och gör övningen.
http://na-serv.did.gu.se/astro/astro.html
Skriv ner dina kommentarer. B] Teckningen på nästa blad illustrerar årstiderna.

Lindas kommentar:
De flesta känner till att jorden snurrar runt sin egen axel, polaxeln för att livet på jorden ska få dag och natt. Den här polaxeln har en lutning som ger oss de fyra årstiderna: vår, sommar, höst och vinter.

Sommar
När denna polaxel lutar som mest mot solen får vi sommar på norra halvklotet och vinter på det södra halvklotet.

Vinter
När polaxeln lutar som mest från solen får vi vinter på norra halvklotet och sommar på det södra halvklotet.

Vår
Under tidsperioden från det att polaxeln lutat så långt bort från solen till att luta sig alltmer mot solen får vi på det norra halvklotet känna vårsolen medan det är höst på det södra halvklotet.

Höst
Hösten kommer till det norra halvklotet efter att polaxeln lutat som mest mot solen till att börja luta så långt från solen som möjligt. På södra halvklotet upplever de våren.


Det räcker alltså inte att vår jord gör ett helt varv i sin nästan helt cirkulärformade bana runt solen för att vi ska få uppleva de fyra årstiderna vår, sommar, höst och vinter.


Källreferens


Tryckta källor

Rees M. (2006). Universum –illustrerat uppslagsverk. Globe förlaget, 2006Otryckta källor

Fråga 2
http://www.sr.se/barn/julkalendern06/experten_svar.stm
http://www.observatoriet.kva.se/svenska/utstallningar/tillfalliga/manen/index.html#upp

Fråga 5
http://www.stjarnrummet.se/astronomi/index.html

Fråga 6
http://www.cs.chalmers.se/idc/ituniv/student/2003/portfolior/it3crch/public_html/gg/exercise1/ex1.htmlhttp://na-serv.did.gu.se/astro/


Hemtenta II